آمینو 8000 رونی کلمن

۹۹۰,۰۰۰ تومان

2 عامل و فاکتور مهم و موثر در عضله سازی، آمینواسید و پروتئین است. هر سرو از آمینو 8000 رونی کلمن، شامل 8 گرم پروتئین و 3 گرم بی سی ا ا (BCAA) است.

آمینو 8000 رونی کلمن
آمینو 8000 رونی کلمن

۹۹۰,۰۰۰ تومان