مکمل اینفینیت فورس شرکت اینفینیتی لبز

۶۵۰,۰۰۰ تومان

مکمل اینفینیت فورس شرکت اینفینیتی لبز ترکیبی از آمینواسیدها را در خود دارد که از جمله آن ها می توان به آمینواسیدهای شاخه دار، ال گلوتامین و کارنوزین  اشاره کرد.

مکمل اینفینیت فورس شرکت اینفینیتی لبز
مکمل اینفینیت فورس شرکت اینفینیتی لبز

۶۵۰,۰۰۰ تومان