مکمل پیور وی ایزوله الیمپ

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  • پروتئین وی ایزوله باا کیفیتی وارد بدن می کند.
  • یک مکمل پروتئینی با پروفایل غنی از آمینواسیدهاست.
  • ویتامین های مفیدی دارد.
  • به دلیل محتوای پروتئینی رشد و حفظ حجم عضلات را افزایش می دهد.

در انبار موجود نمی باشد