مکمل BCAA شرکت فا

۶۳۰,۰۰۰ تومان

مکمل BCAA شرکت فا یکی از مکمل هایی است که می تواند آمینواسیدهای شاخه دار یا همان BCAA ها را به نسبت 8:1:1 از بتا آلانین، تائورین و سیترولین مالات برایتان فراهم آورد.

مکمل BCAA شرکت فا

۶۳۰,۰۰۰ تومان