مکمل بدنسازی ای ای کی جی پلاس

  • کاهش وزن
  • چربی سوزی
  • افزیش حجم عضلات
  • کاهش خستگی بعد از ورش
  • افزایش قوای جنسی
  • مانع از تحلیل ماهیچه
  • افزایش قدرت بدن
  • افزایش استقامت بدن
  • جذب سریع در بدن