پروتئین ناترند بعد از تمرین

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • بدون رنگ مصنوعی
  • بدون گلوتن
  • هر سروینگ برابر است با 45 گرم
  • 56 سروینگ
  • 2520 گرم
پروتئین ناترند بعد از تمرین
پروتئین ناترند بعد از تمرین

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان