آمینو مایع ناترند پاور

۸۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • 31 درصد پروتئین
  • 12600 میلی گرم در یک دوز
  • ال اورنیتین
  • هر سروینگ برابر است با 40 میلی لیتر
  • 25 سروینگ
  • 1000 میلی لیتر
آمینو مایع ناترند پاور
آمینو مایع ناترند پاور

۸۵۰,۰۰۰ تومان