مکمل گرینز کریتیکال اپلاید نوتریشن

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

 • ترکیب فوق العاده سبز
 • 17 ماده سوپر سبز
 • طعم طبیعی تازه
 • وگان و وجترین
 • مواد مغذی روزانه شما را تقویت می کند
 • بدون پرکننده ها
 • بدون شیرین کننده
 • محصول دارای گواهی حلال
 • هر سروینگ برابر است با 5 گرم
 • 25 سروینگ
 • 250 گرم
مکمل گرینز کریتیکال اپلاید نوتریشن
مکمل گرینز کریتیکال اپلاید نوتریشن

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان