کپسول آرژنین ناترند آمینو اسید

۵۱۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • 500 میلی گرم ال آرژنین در هر کپسول
  • شکل خالص آزاد کریستالی
  • هر سروینگ برابر است با 4 کپسول
  • 30 سروینگ
  • 120 کپسول
کپسول آرژنین ناترند آمینو اسید
کپسول آرژنین ناترند آمینو اسید

۵۱۰,۰۰۰ تومان