مکمل اتمیک وی نیوکلیر ناتریشن

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

  • حاوی پروتیین وی
  • افزایش توده عضلات
  • مانع از تحلیل رفتن ماهیچه
  • محافظت از ماهیچه
  • افزایش سنتز پروتیین
  • گردش خون بیشتر
  • 2 کیلوگرم
مکمل تمیک وی نیوکلیر ناتریشن
مکمل اتمیک وی نیوکلیر ناتریشن

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان