بتاآلانین ای تی پی ساینس

ویژگی های محصول

  • افزایش انرژی
  • افزایش گردش خون
  • آنتی اکسیدان قوی
  • کاهش آب میان بافتی
  • کاهش اسپاسم عضلانی
  • کاهش اسیدیته حین فعالیت
  • ایچاد عضلات کات شده
  • تسریع ریکاوری
  • افزایش استفامت
  • افزایش کارنوزین