قرص آمینو آنابولیک بد اس

۸۹۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • 825 میلی گرم ال لوسین
  • 440 میلی گرم ال ایزولوسین
  • 525 میلی گرم ال والین
  • 1790 میلی گرم بی سی ای ای
  • 1670 میلی گرم ال گلوتامیک اسید
  • هر سروینگ برابر است با 10 قرص
  • 35 سروینگ
  • 350 قرص
قرص آمینو آنابولیک بد اس
قرص آمینو آنابولیک بد اس

۸۹۰,۰۰۰ تومان