مکمل کراتین ترکیبی بد اس

۶۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • 5 گرم ماتریس کراتین
  • 2000 میلی گرم کراتین مونوهیدرات
  • 1500 میلی گرم تری کراتین مالات
  • 1000 میلی گرم منیزیم کراتین کلات
  • 500 میلی گرم کراتین هیدروکلراید
  • 300 گرم
مکمل کراتین ترکیبی بد اس
مکمل کراتین ترکیبی بد اس

۶۵۰,۰۰۰ تومان