گینر مس بد اس 7 کیلویی

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • 62 گرم کربوهیدرات
  • 30 گرم پروتئین
  • 2500 میلی گرم کراتین مونوهیدرات
  • 1500 میلی گرم ال گلوتامین
  • 8000 میلی گرم آمینو اسیدهای شاخه دار
  • هر سروینگ برابر است با 100 گرم
  • 70 سروینگ
  • 7 کیلو گرم
گینر مس بد اس 7 کیلویی
گینر مس بد اس 7 کیلویی

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان