قرص بی سی ای ای ناترند 2:1:1

۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • 1000 میلی گرم بی سی ای ای در هر قرص
  • 3000 میلی گرم ال لوسین در هر سروینگ
  • 1500 میلی گرم ال ایزولوسین در هر سروینگ
  • 1500 میلی گرم ال والین در هر سروینگ
  • نسبت اسید آمینه 2:1:1
  • هر سروینگ برابر است با 6 قرص
  • 25 سروینگ
  • 150 قرص
  • 197 گرم
قرص بی سی ای ای ناترند 2:1:1
قرص بی سی ای ای ناترند 2:1:1

۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان