قرص بی سی ای ای ناترند 4:1:1

۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • 1500 میلی گرم بی سی ای ای در هر قرص
  • اسیدهای آمینه با نسبت 4:1:1
  • 10000 میلی گرم ال لوسین
  • 2500 میلی گرم ال ایزولوسین
  • 2500 میلی گرم ال والین
  • هر سروینگ برابر است با 6 تا 10 قرص
  • 30 تا 50 سروینگ
  • 300 قرص
  • 606 گرم
قرص بی سی ای ای ناترند 4:1:1
قرص بی سی ای ای ناترند 4:1:1

۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان