مکمل بی سی ای ای انرژی

۷۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • 5 گرم بی سی ای ای کل
  • 6.5 گرم آمینو کل
  • نسبت بی سی ای ای 2:1:1
  • ویتامین های سی، B6 و B12
  • هر سروینگ برابر است با 9.4 گرم
  • 30 سروینگ
  • 285 گرم
مکمل بی سی ای ای انرژی
مکمل بی سی ای ای انرژی

۷۵۰,۰۰۰ تومان