بی سی ای ای مایع ناترند

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • 3200 میلی گرم بی سی ای ای در هر سروینگ
  • 1840 میلی گرم ال والین
  • 800 میلی گرم ال ایزولوسین
  • 560 میلی گرم ال لوسین
  • بدون قند
  • هر سروینگ برابر است با 40 میلی لیتر
  • 25 سروینگ
  • 1000 میلی لیتر
بی سی ای ای مایع ناترند
بی سی ای ای مایع ناترند

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان