بی سی ای ای ناترند مگا استرانگ

۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • نسبت اسیدهای آمینه 4:1:1
  • محتوای بالای بی سی ای ای
  • 6000 میلی گرم در هر سروینگ
  • محتوای بالای ال گلوتامین
  • بدون رنگ مصنوعی
  • هر سروینگ برابر است با 10 گرم
  • 50 سروینگ
  • 500 گرم

 

بی سی ای ای ناترند مگا استرانگ
بی سی ای ای ناترند مگا استرانگ

۱,۱۱۰,۰۰۰ تومان