کپسول تقویت کننده تستسترون بایوجنیکس تستووارین

ویژگی های محصول

  • 675 میلی گرم عصاره آشواگاندا در هر سروینگ
  • تقویت کننده تستسترون
  • هر سروینگ برابر است با 3 کپسول
  • 30 سروینگ
  • 90 کپسول
  • 110.7 گرم