مکمل قرصی سیترولین مالات اکسترافیت

۷۹۰,۰۰۰ تومان

  • عضله سازی بدون چربی
  • افزایش توده عضلانی
  • چربی سوزی
  • کاهش وزن
  • مکملی با جذب سریع
  • هضم راحت
  • افزایش متابولیسم
  • درمان کننده خستگی بعد از ورزش های سنگین
  • حاوی 90 عدد کپسول
مکمل قرصی سیترولین مالات اکسترافیت
مکمل قرصی سیترولین مالات اکسترافیت

۷۹۰,۰۰۰ تومان