سیترولین مالات ناتریورسام

۷۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • فاقد گلوتن: این محصول برای افرادی که به گلوتن حساسیت دارند، مناسب است.
  • مواد تشکیل دهنده‌ی فعال: محصولی با میزانی اضافی از عوامل فعال
  • فاقد شکر: محصولی فاقد شکر و مناسب برای رژیم غذایی
  • وگان: فاقد هر گونه ماده‌ی تشکیل دهنده با منبع حیوانی و مناسب برای رژیم گیاهخواری و وگان
  • فاقد چربی فراریخته: محصولی فاقد هر گونه اسید چرب غیراشباع
سیترولین مالات ناتریورسام
سیترولین مالات ناتریورسام

۷۵۰,۰۰۰ تومان