چربی سوز متیل درن 25 کلوما فارما

۸۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • 397 میلی گرم سیستم پشتیبانی چربی سوز متی لدرن
  • 250 میلی گرم کافئین بدون آب
  • 25 چربی سوز
  • هر سروینگ برابر است با 1 کپسول
  • 100 سروینگ
  • 100 کپسول
چربی سوز متیل درن 25 کلوما فارما
چربی سوز متیل درن 25 کلوما فارما

۸۵۰,۰۰۰ تومان