روغن کبد ماهی مای ویتامینز

ویژگی های محصول

  • حاوی امگا 3
  • حاوی ویتامین 80 میلی گرم DHA (دوکوزاهگزانوئیک اسید)
  • حاوی 70 میلی گرم EPA (ایکوزاپنتانوئیک اسید)
  • حاوی 800 میکروگرم RE ویتامین A
  • حاوی 5 میکروگرم ویتامین D
  • هر سروینگ برابر با 1 قرص
  • 90 قرص