قرص ال آرژینین دکستر جکسون

۶۹۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • 1000 میلی گرم ال آرژنین
  • پیش ساز قدرتمند نیتریک اکسید
  • 40 میلی گرم کلسیم
  • استقامت و عملکرد را ارتقا می دهد
  • شکل آزاد اسیدهای آمینه
  • هر سروینگ برابر است با 1 قرص
  • 180 سروینگ
  • 180 قرص
قرص ال آرژینین دکستر جکسون
قرص ال آرژینین دکستر جکسون

۶۹۰,۰۰۰ تومان