وی گلد دکستر جکسون

ویژگی های محصول

  • حاوی 67 سروینگ در هر بسته
  • حاوی 4 گرم ال گلوتامین در هر وعده
  • حاوی 5.4 گرم لوسین، ایزولوسین و والین در هر وعده
  • حاوی 24 گرم پروتئین در هر وعده
  • ترکیبی از پروتئین ایزوله و هیدرولیزه