پروتئین وی شادووی دوریان یتس

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • 23 گرم کنسانتره وی خالص در هر سروینگ
  • 7.3 گرم بی سی ای ای برای بهبودی پیشرفته
  • هر سروینگ برابر است با 30 گرم
  • 66 سروینگ
  • 2000 گرم
پروتئین وی شادووی دوریان یتس
پروتئین وی شادووی دوریان یتس

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان