پروتئین وی 100 الایت دایماتیز

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • حاوی 2.7 گرم ال لوسین
  • حاوی 25 گرم پروتئین
  • حاوی 5.5 گرم  بی سی ای ای
  • حاوی 11.7 گرم (47 درصد) اسید آمینه های ضروری
  • حاوی 6.7 گرم (27 درصد) اسید آمینه های ضروری مشروط
  • حاوی 6.5 گرم (26 درصد) اسید آمینه های غیر ضروری
  • 2300 گرم
پروتئین وی 100 الایت دایماتیز
پروتئین وی 100 الایت دایماتیز

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان