پروتئین وی ایزو100 5 پوندی دایماتیز

۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • حاوی 25 گرم پروتئین
  • حاوی 5.5 گرم بی سی ای ای
  • حاوی 2.6 گرم لوسین
  • 100 درصد پودر پروتئین ایزوله
  • حاوی 25 گرم آمینو اسید در هر سروینگ
  • حاوی 11.8 گرم (47 درصد) اسیدهای آمینه ضروری (EAA ها)
  • بدون گلوتن
  • 76 سروینگ
  • 2300 گرم
پروتئین وی ایزو 100 5 پوندی دایماتیز
پروتئین وی ایزو100 5 پوندی دایماتیز

۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان