گلوتامین دوریان یتس

۵۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

حاوی 4500 میلی گرم ال گلوتامین برای ریکاوری بافت عضله به شکل سریع تر

حاوی 45 میلی گرم بتاگلوکان برای کمک به سیستم ایمنی

گلوتامین دوریان یتس
گلوتامین دوریان یتس

۵۵۰,۰۰۰ تومان