اندورنس بریث اپلاید نوتریشن

۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • 48 گرم کربوهیدرات
  • 300 میلی گرم الکترولیت
  • نفس کشیدن راحت
  • هر سروینگ برابر است با 50 گرم
  • 30 سروینگ
  • 1.5 کیلوگرم
اندورنس بریث اپلاید نوتریشن
اندورنس بریث اپلاید نوتریشن

۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان