اندورنس ریکاوری اپلاید نوتریشن

۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • ترکیب پروتئین، کربوهیدرات و الکترولیت
  • 24 گرم کربوهیدرات
  • 21 گرم پروتئین
  • 7 گرم بی سی ای ای
  • 1500 میلی گرم الکترولیت
  • هر سروینگ برابر است با 50 گرم
  • 30 سروینگ
  • 1.5 کیلوگرم
اندورنس ریکاوری اپلاید نوتریشن
اندورنس ریکاوری اپلاید نوتریشن

۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان