شات کارنی 4000 اوربیلد نوتریشن

ویژگی های محصول

  • انرژی و مقاومت
  • افزایش متابولیسم چربی
  • حرکت اسید های چرب
  • طعم لیمو
  • هر سروینگ برابر است با 70 میلی لیتر
  • 1 سروینگ
  • 70 میلی لیتر