مکمل کراتین 5000 اوربیلد نوتریشن

ویژگی های محصول

  • 5000 میلی گرم کراپیور کراتین مونوهیدرات
  • سطح ATP را در بدن افزایش می دهد
  • افزایش عضلات بدون چربی
  • افزایش قدرت
  • هر سروینگ برابر است با 5 گرم
  • 40 سروینگ
  • 200 گرم