گینر اوربیلد نوتریشن مس بیلد 12 پوندی

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • 12.4 گرم پروتئین
  • 32.6 گرم کربوهیدرات
  • 2 گرم ماتریس اسید آمینه
  • 2 گرم ماتریس کراتین
  • فاقد چربی
  • هر سروینگ برابر است با 50 گرم
  • 108 سروینگ
  • 12 پوند
گینر اوربیلد نوتریشن مس بیلد 12 پوندی
گینر اوربیلد نوتریشن مس بیلد 12 پوندی

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان