مس گینر اوربیلد نوتریشن مس بیلد 2 پوندی

۷۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • 12.4 گرم پروتئین
  • 32.6 گرم کربوهیدرات
  • فاقد چربی
  • هر سروینگ برابر است با 50 گرم
  • 18 سروینگ
  • 900 گرم
مس گینر اوربیلد نوتریشن مس بیلد 2 پوندی
مس گینر اوربیلد نوتریشن مس بیلد 2 پوندی

۷۵۰,۰۰۰ تومان