مس بیلد اوربیلد نوتریشن 6 پوندی

ویژگی های محصول

  • 12.4 گرم پروتئین
  • 32.6 گرم کربوهیدرات
  • 2 گرم ماتریس اسید آمینه
  • 2 گرم ماتریس کراتین
  • فاقد چربی
  • هر سروینگ برابر است با 50 گرم
  • 54 سروینگ
  • 2700 گرم