مکمل گابا پیور اوربیلد نوتریشن

۵۹۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • 2500 میلی گرم گابا (گاما آمینوبوتیریک اسید)
  • تعدیل کننده قوی هورمون رشد
  • هر سروینگ برابر است با 2.5 گرم
  • 80 سروینگ
  • 200 گرم
مکمل گابا پیور اوربیلد نوتریشن
مکمل گابا پیور اوربیلد نوتریشن

۵۹۰,۰۰۰ تومان