کپسول پروبیوتیک ایوژن دی. آر. 30

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • 100 میلی گرم اینولین
  • 250 میلی گرم ماتریس دی. آر. 30 ایوژن
  • بهبود گوارش و سیستم ایمنی
  • هر سروینگ برابر است با 1 کپسول
  • 30 سروینگ
  • 30 کپسول
کپسول پروبیوتیک ایوژن دی. آر. 30
کپسول پروبیوتیک ایوژن دی. آر. 30

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان