پودر پروتئین کازئین میسلار فا پلاتینیوم

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • 23 گرم پروتئین در هر سروینگ
  • جذب طولانی مدت
  • پروتئین ایده آل شب
  • هر سروینگ برابر است با 30 گرم
  • 53 سروینگ
  • 1.5 کیلو گرم
پودر پروتئین کازئین میسلار فا پلاتینیوم
پودر پروتئین کازئین میسلار فا پلاتینیوم

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان