پروتئین ایزوله وی فا گلد

۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • 25 گرم پروتئین در هر سروینگ
  • ماتریکس ایزوله پروتئین وی
  • محتوای بالای بی سی ای ای و گلوتامین
  • محتوای کم کربوهیدرات
  • بدون شکر
  • بدون چربی
  • هر سروینگ برابر است با 30 گرم
  • 76 سروینگ
  • 2.27 کیلو گرم
پروتئین ایزوله وی فا گلد
پروتئین ایزوله وی فا گلد

۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان