مکمل سداتیو گلکسون

ویژگی های محصول

  • بهبود بخش الگوی خواب
  • بهبود ریکاوری عضلات
  • فرمول قدرتمند پایان روز
  • مبارزه با استرس بیش از حد در بدن
  • حاوی 22 میلی گرم منیزیم
  • حاوی 500 میلی گرم ال گلیسین
  • حاوی 375.5 میلی گرم گاما آمینو بوتیریک اسید
  • 42 سروینگ
  • 265 گرم