پروتئین وی هیدرولیز مای پروتئین

۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • برای جذب بهتر تا حدی توسط آنزیم ها پیش هضم شده است
  • به رشد و حفظ توده عضلانی بدون چربی کمک می کند
  • محتوای پروتئین بالا در هر سروینگ
  • 23 گرم پروتئین
  • هر سروینگ برابر است با 30 گرم
  • 83 سروینگ
  • 2.5 کیلوگرم
پروتئین وی هیدرولیز مای پروتئین
پروتئین وی هیدرولیز مای پروتئین

۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان