پروتئین ایزوله رونی کلمن ایزو تروپیک مکس

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • 25 گرم پروتئین
  • کربوهیدرات پایین
  • 5.7 گرم بی سی ای ای برای حداکثر جذب
  • فقط منابع ایزوله پروتئین وی
  • فقط 6 ماده
  • هر سروینگ برابر است با 32 گرم
  • 71 سروینگ
  • 2.3 کیلوگرم
پروتئین ایزوله رونی کلمن ایزو تروپیک مکس
پروتئین ایزوله رونی کلمن ایزو تروپیک مکس

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان