وی ایزوله ایکس پی نوتریشن اپلاید

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

  • افزایش حجم توده عضلات
  • تقویت و بازسازی بافت عضلات
  • مانع از تحلیل ماهیچه بعد تمرینات
  • تغذیه مواد مغذی در عضلات
  • چربی صفر
  • کربوهیدرات صفر
  • شکر صفر
  • مناسب افرادی دارای رژیم کاهش وزن
  • دارای طعم های دلچسب
وی ایزوله ایکس پی نوتریشن اپلاید
وی ایزوله ایکس پی نوتریشن اپلاید

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان