پروتئین وی ایزوله گلد ایزو کوین لورون

۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول:

 • به سرعت جذب بدن می شود
 • ساخت عضله بدون چربی
 • پروتئین وی 100 درصد خالص
 • 0,5 گرم کربوهیدرات
 • 25 گرم پروتئین
 • 11,68 گرم ال لوسین
 • 7,05 گرم ال ایزولوسین
 • 6,5 گرم ال والین
 • 19.95 گرم ال گلوتامیک اسید
 • 25,23 گرم بی سی ای ای کل
 • 2 کیلوگرم
پروتئین وی ایزوله گلد ایزو کوین لورون
پروتئین وی ایزوله گلد ایزو کوین لورون

۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان