مکمل خار مریم پلاس مای ویتامینز

ویژگی های محصول

  • 56.3 میلی گرم منیزیم
  • 45 میلی گرم عصاره خار مریم
  • 3.3 میلی گرم ویتامین B1
  • 2.4 میلی گرم نیاسین
  • 1.5 میلی گرم روی
  • 1.4 میلی گرم ویتامین B6
  • کمک به حفظ مو و پوست طبیعی
  • کمک به عملکرد طبیعی شناختی
  • مناسب برای افراد وگان
  • 60 کپسول