پمپ گوریل زومد لبز مونز تراک

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • حاوی 12 گرم پروتئین
  • حاوی 3 گرم سیترولین مالات
  • حاوی 200 میلی گرم کافئین
  • حاوی 750.4 میلی گرم کراتین
  • حاوی 962 میلی گرم گلوتامین
  • حاوی 2 گرم بتاآلانین
پمپ گوریل زومد لبز مونز تراک
پمپ گوریل زومد لبز مونز تراک

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان