مکمل آمینو بیف کارنیور ماسل مدز

۸۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • پروتئین خالص هیدرولیز شده گاو
  • اسیدهای آلفا کتو GKG، OKG و KIC
  • فاکتورهای رشد IgG، IGF-1 و TGFB
  • تقویت شده با کراتین و بی سی ای ای
  • به عضله سازی پایدار و ریکاوری کمک می کند
  • سرشار از آمینو اسیدهای طبیعی
  • فاقد چربی
  • 300 قرص
مکمل آمینو بیف کارنیور ماسل مدز
مکمل آمینو بیف کارنیور ماسل مدز

۸۵۰,۰۰۰ تومان