وی نیتروتچ ماسل تک

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

ویژگی های محصول

  • حاوی سه گرم کراتین مونوهیدرات
  • حاوی سه گرم کربوهیدرات
  • حاوی 30 گرم پروتئین
  • حاوی 2 گرم چربی
  • افزایش عضله سازی
  • بهبود عملکرد ورزشی
  • بهبود فرآیند ریکاوری
وی نیتروتچ ماسل تک
وی نیتروتچ ماسل تک

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان